நூல்கள்

SL NO COVER IMAGE OF THE BOOK TITLE AUTHOR E-BOOK PAPERBACK
1. Ancient Tamil Poetry and Poetics: New
Perspectives
P Marudanayagam https://www.amazon.com/dp/B08P8P7B2P
Kindle e-Book
https://www.amazon.com/dp/B08L6PV7BY
Paperback
2. Early Tamil Epigraphy: From the Earliest
Times to the Sixth Century C. E.: Volume I: Tamil Brāhmī Inscriptions

Paperback
Iravatham Mahadevan https://www.amazon.com/dp/B08Q4HQR63
Kindle e-book
https://www.amazon.com/dp/B08L7KFZC6
Paperback
3. Dynamics of Tamil Finite System
Paperback
R. Kothandaraman   https://www.amazon.com/dp/8190800000
Paperback
4. Kur̲untokai: Text, Transliteration and
Translations in English Verse and Prose

Paperback
Ancient
Tamil Poets
(Author), JAYANTHASRI
BALAKRISHNAN
(Editor), M.
Shanmugam Pillai
(Translator), David
E. Ludden
(Translator), A.
K. Ramanujan
(Translator), George
L. Hart
(Translator),
A.Dakshinamurthy
(Translator), Nalladai
R. Balakrishna Mudaliar
(Translator)
  https://www.amazon.com/dp/8190800094
Paperback
5. சிந்துவெளிப் பண்பாடும் சங்க இலக்கியமும்:
Cintuveḷip Paṇpāṭum Caṅka Ilakkiyamum (Tamil Edition) Kindle Edition
ஐராவதம்
மகாதேவன்
(Author), Iravatham
Mahadevan
(Author), க.
இராமசாமி
(Preface), K.
Ramasamy
(Preface), பா.
ரா. சுப்பிரமணியன்
(Translator), P.
R. Subramanian
(Translator)
https://www.amazon.in/dp/B08NCNKRGZ
Kindle Edition
 
6. A Dravidian solution to the Indus script
problem: Kalaignar M. Karunanidhi Classical Tamil Research Endowment Lecture World Classical Tamil
Conference (English) Kindle Edition
Asko Parpola https://www.amazon.in/dp/B08N5GZJHX
Kindle Edition
https://www.amazon.com/dp/9381744289
Paperback
7. NĀLAṬIYĀR: Text, Transliteration and
Translations in English Verse and Prose

Paperback
by Jaina
Monks
(Author), R.
Sundaram
(Editor), Dr
Sudarssane
(Editor)
  https://www.amazon.com/dp/938174422X
Paperback
8. Nāṉmaṇikkaṭikai: Text, Transliteration and
Translations in English Verse and Prose

Paperback
by Tamil
poet Viḷampinākaṉār
(Author), N.
Murugaiyan
(Editor, Translator), George
Uglow Pope
(Translator), Kamil
V. Zvelebil
(Translator), M.
S. Purnalingam Pillai
(Translator), R.
Balakrishna Mudaliar
(Translator), S.
Raman
(Translator), Prof
S. Mohan
(Preface), Central
Institute of Classical Tamil (Chennai, India)
(Contributor)
  https://www.amazon.com/dp/8190800078
Paperback
9. PAḺAMOḺI NĀṈŪṞU: Text, Transliteration and
Translations in English Verse and Prose

Paperback
Muṉṟuṟai
Araiyaṉār
(Author), M.
D. Jayabalan
(Editor, Translator), S.
Raman
(Translator), Nalladai
R. Balakrishna Mudaliyar
(Translator)
  https://www.amazon.com/dp/8190800051
Paperback
10. AINTIṆAI AIMPATU: Text, Transliteration and
Translations in English Verse and Prose

Paperback
Māṟaṉ
Poṟaiyaṉār
(Author), Sethumani
Manian
(Editor, Translator), N.
Murugaiyan
(Editor), R.
Balakrishna Mudaliyar
(Translator), S.
Raman
(Translator)
  https://www.amazon.com/dp/B08M21XK64
Paperback
11. AINTIṆAI EḺUPATU: Text, Translation and
Transliteration in English Verse and Prose

Paperback
by Poet
Mūvātiyār
(Author), Sethumani
Manian
(Editor, Translator), N.
Murugaiyan
(Editor), R.
Balakrishna Mudaliyar
(Translator), S.
Raman
(Translator)
  https://www.amazon.com/dp/9381744246
Paperback
12. TIṆAIMOḺI AIMPATU: Text, Transliteration and
Translations in English Verse and Prose

Paperback
by Kaṇṇan
Cēntanār
(Author), Sethumani
Manian
(Editor, Translator), N.
Murugaiyan
(Editor), R.
Balakrishna Mudaliyar
(Translator), S.
Raman
(Translator)
  https://www.amazon.com/dp/B08MMZ74B4
Paperback
13. TIṆAIMĀLAI NŪṞṞAIMPATU: Text, Transliteration
and Translations in English Verse and Prose

Paperback
by Poet
Kaṇimētāviyār
(Author), Sethumani
Manian
(Editor, Translator), N.
Murugaiyan
(Editor), R.
Balakrishna Mudaliyar
(Translator), S.
Raman
(Translator)
  https://www.amazon.com/dp/9381744262
Paperback
14. Tirikaṭukam: Text, transliteration and
translations in English verse and prose

Paperback
by Poet
Nallātan̲ār
(Author), Central
Institute of Classical Tamil (Chennai, India)
(Author), T.
N. Ramachandran
(Editor, Translator), S.
Raman
(Translator), R.
Balakrishna Mudaliyar
(Translator)
  https://www.amazon.com/dp/9381744017
Paperback
15. MUTTOḶḶĀYIRAM: Text, transliteration and
translations in English verse and prose

Paperback
by Anonymous
Tamil poet
(Author), P.
Pandian
(Editor, Translator), P.
N. Appuswami
(Translator), A.
V. Subramaniyan
(Translator, Introduction), P.
Marudanayagam
(Translator), Central
Institute of Classical Tamil (Chennai, India)
(Contributor)
  https://www.amazon.com/dp/8190800035
Paperback
16.`

 

DRAVIDIAN COMPARATIVE GRAMMAR – I

 

P.
S. Subrahmanyam
(Author), Udaya
Narayana Singh
(Foreword)
https://www.amazon.com/dp/B08QJHV1HX
Kindle Edition
https://www.amazon.com/dp/8173421803
Paperback
17.

 

A Compendium of Tirukkuṟaḷ Translations in English: Vol. 1. Ar̲attuppāl

 

 

Tamil
Poet Tiruvalluvar
(Author), A.
A. Manavalan
(Editor), Francis
Whyte Ellis
(Translator), Rev.
William Henry Drew
(Translator), Rev.
John Lazarus
(Translator), Edward
Jewitt Robinson
(Translator), Rev.
George Uglow Pope
(Translator), Varakaneri
Venkatasubramania Aiyar
(Translator), Central
Institute of Classical Tamil (Chennai,India)
(Contributor), Herbert
Arthur Popley
(Contributor)
https://www.amazon.com/dp/B08QR54FB6
Kindle Edition
https://www.amazon.com/dp/8190800027
18. A Compendium of Tirukkuṟaḷ Translations in English: Volume 2. Poruṭpāl – Part 1 Kindle Edition by Tamil Poet Tiruvalluvar (Author), Central Institute of Classical Tamil Chennai India (Author), Herbert Popley (Author), A. A. Manavalan (Editor), Francis Ellis (Translator), William Drew (Translator), John Lazarus (Translator), Edward Robinson (Translator), George Pope (Translator), Varakaneri Aiyar (Translator)  Format: Kindle Edition

https://www.amazon.com/dp/B08R6D1267

 

Kindle Edition

 
19. તિરુક્કુરલ (ગુજરાતી) : Tirukkuṟaḷ in Gujarati (Gujarati Edition) Kindle Edition

by મંતકવિ ઠિરુવલ્લુવર (Author), Tamil Poet Tiruvaḷḷuvar (Author), V. G. Bhooma (Foreword), P. C. Kokila (Translator), પી.સી. કોકિલા (Translator)  Format: Kindle Edition

 

https://www.amazon.com/dp/B08RCTHV63

 

 

Kindle Edition

 

 
20.

Naṟṟiṇai: Part I: Text, transliteration and translations in English verse and prose

 

Paperback

 

by Ancient Tamil Poets (Author), V. Murugan (Editor, Translator), A. V. Subramanian (Translator), A. Dakshinamurthy (Translator), George L. Hart (Translator), P. N. Appuswami (Translator), A. K. Ramanujan (Translator), David Buck (Translator), K. Paramasivam (Translator)  

https://www.amazon.com/dp/8190800043

 

Paperback

 

21.

Naṟṟiṇai: Part II: Text, transliteration and translations in English verse and prose

 

Paperback

 

 

by Ancient Tamil Poets (Author), V. Murugan (Editor, Translator), A. V. Subramanian (Translator), A. Dakshinamurthy (Translator), George L. Hart III (Translator), P. N. Appuswami (Translator), A. K. Ramanujan (Translator), David Buck (Translator), K. Paramasivam (Translator)  

https://www.amazon.com/dp/B08QGHWPND

 

Paperback

 

22.

Iṉṉā Nāṟpatu: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose

 

by Poet Kapilar (Author), Central Institute of Classical Tamil (Chennai, India) (Author), P. Raja (Editor), S. Raman (Translator), Poet Desini (Translator), R. Balakrishna Mudaliyar (Translator), Prof R. Gnanamoorthy (Preface), Dr. D. Purandeswari (Foreword)  

https://www.amazon.com/dp/9381744068

Paperback

23.

Iṉiyavai Nāṟpatu: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose

 

by Pūtan Cēntaṉār (Author)  

https://www.amazon.com/dp/9381744076

 

Paperback

24.

Kār Nāṟpatu: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose

Paperback

by Maturai Kaṇṇaṉ Kūttaṉār (Author)  

https://www.amazon.com/dp/9381744084/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=9381744084&qid=1609132907&s=books&sr=1-1

Paperback

 

25.

Iṟaiyaṉār Akapporuḷ: Text, Transliteration and Translations in English Verse and Prose

 

Paperback

 

by Poet Iṟaiyaṉār (Author), V. Ramasamy (Editor, Translator), David C. Buck (Translator), K. Paramasivam (Translator), Eva Wilden (Translator), Prof R. Gnanamoorthy (Preface), Dr. D. Purandeswari (Foreword), Central Institute of Classical Tamil (Chennai, India) (Contributor)  

https://www.amazon.com/dp/9381744033

Paperback