கல்விக்குழு

தலைவர்


பேராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி

துணைத்தலைவர்
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்
சென்னை - 600 100.

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் இராம. குருநாதன்

(மேனாள் சாகித்திய அகாதமி உறுப்பினர்) பேராசிரியர் (ஓய்வு),
பச்சையப்பன் கல்லூரி,
சென்னை - 600 030.

இயக்குநர்

இந்திய மொழிகளின் நடுவண் நிறுவனம்,
மானசகங்கோத்திரி,
மைசூர் – 570 006.

முனைவர் ச. திருஞானசம்பந்தம்

இணைப் பேராசிரியர் (ஓய்வு)
தமிழ்த்துறை அரசர் கல்லூரி,
திருவையாறு - 613 204.

இயக்குநர்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,
சென்னை - 600 113.

முனைவர் இரா. குறிஞ்சிவேந்தன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் - 613 010.

துணைவேந்தர்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613 010.

உறுப்பினர் செயலர்

பேரா. இரா. சந்திரசேகரன்

இயக்குநர்,
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்
சென்னை – 600 100