நிதிக் குழு

தலைவர்

முனைவர் தெ. ஞானசுந்தரம்

துணைத்தலைவர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 113.

உறுப்பினர்கள்

இணைச்செயலர்

கல்வி் அமைச்சகம், இந்திய அரசு,

சாஸ்திரி பவன், புதுதில்லி – 110 115.

இயக்குநர்

தமிழ்வளர்ச்சித் துறை,

தமிழக அரசு,

சென்னை - 600 008.

இயக்குநர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 113

நிதி ஆலோசகர்

கல்வி அமைச்சகம், இந்திய அரசு,

சாஸ்திரி பவன், புதுதில்லி - 110 115.

உறுப்பினர் செயலர்

பதிவாளர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 113.

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவன வளாகம்
40,100 அடி சாலை, தரமணி,
சென்னை 600113.
தொலைபேசி : 044-22540125