கல்விக் குழு

தலைவர்

பேராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி

துணைத்தலைவர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 100.

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் இராம. குருநாதன்

(மேனாள் சாகித்திய அகாதமி உறுப்பினர்) பேராசிரியர் (ஓய்வு)

பச்சையப்பன் கல்லூரி சென்னை - 600 030

முனைவர் ச. திருஞானசம்பந்தம்

இணைப் பேராசிரியர் (ஓய்வு)

தமிழ்த்துறை அரசர் கல்லூரி, திருவையாறு - 613 204

முனைவர் இரா. குறிஞ்சிவேந்தன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித்துறை

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் - 613 010

இயக்குநர்

இந்திய மொழிகளின் நடுவண் நிறுவனம்

மானசகங்கோத்திரி

மைசூர் – 570 006

இயக்குநர்

உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்

சென்னை – 600 113

துணைவேந்தர்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

தஞ்சாவூர் – 613 010

உறுப்பினர் செயலர்

பேரா. இரா. சந்திரசேகரன்

இயக்குநர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை – 600 100

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

செம்மொழிச் சாலை
பெரும்பாக்கம்
சென்னை - 600100.