நிதிக்குழு

தலைவர்


பேராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி

துணைத்தலைவர்
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்
சென்னை - 600 100.

உறுப்பினர்கள்

பேராசிரியர் இராம.குருநாதன்,

தமிழ்ப்பேராசிரியர்(ஓய்வு),
பச்சையப்பன் கல்லூரி, சென்னை

இணைச்செயலர்

கல்வி் அமைச்சகம், இந்திய அரசு,
சாஸ்திரி பவன், புதுதில்லி – 110 001.

பேராசிரியர் என்.பஞ்சநதம்,

துணைவேந்தர்,
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம்,
சென்னை

இயக்குநர்

தமிழ்வளர்ச்சித் துறை,
தமிழ்நாடு அரசு,
சென்னை - 600 008.

பேராசிரியர் ஈ.கனகராஜ்,

மிசோரம் மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்,
மிசோரம்

பேராசிரியர் இரா. சந்திரசேகரன்

இயக்குநர்,
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்
சென்னை - 600 100

நிதி ஆலோசகர்

கல்வி அமைச்சகம், இந்திய அரசு,
சாஸ்திரி பவன், புதுதில்லி - 110 001.

உறுப்பினர் செயலர்

முனைவர் ரெ. புவனேஸ்வரி

பதிவாளர்,
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்
சென்னை - 600 100.