நிதிக் குழு

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் தெ. ஞானசுந்தரம்

துணைத்தலைவர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 113.

செல் : 9444471506

மின்னஞ்சல் : dgsundaram@yahoo.com

இணைச்செயலர்

மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் (மொ)

உயர் கல்வித்துறை, இந்திய அரசு,

சாஸ்திரி பவன், புதுதில்லி – 110 115.

மின்னஞ்சல் : sandhu.edu@nic.in

இயக்குநர்

தமிழ்வளர்ச்சித் துறை,

தமிழக அரசு,

சென்னை - 600 008.

Phone : 044-28190412 / 13

மின்னஞ்சல் : info@tamilvalarchithurai.org

முனைவர் இரா. கண்ணன்

இணைப்பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை, மாநிலக்கல்லூரி, சென்னை - 600 005.

செல் : 9444538290

மின்னஞ்சல் : sivaerakannan@gmail.com

இயக்குநர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 113

மின்னஞ்சல் : director@cict.in

நிதி ஆலோசகர்

மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் (மொ)

உயர் கல்வித்துறை, இந்திய அரசு,

சாஸ்திரி பவன், புதுதில்லி - 110 115.

மின்னஞ்சல் : satpalsharma29@yahoo.co.in

முனைவர் வீ. வேணுகுமார்

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

தென் திருவிதாங்கூர் இந்துக் கல்லூரி

நாகர்கோயில், கன்னியாகுமரி.

செல் : 9442788711

மின்னஞ்சல் : venusthc@gmail.com

முனைவர் எல். இராமமூர்த்தி

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்

இந்திய மொழிகளின் நடுவண் நிறுவனம்(CIIL), மைசூர்.

செல் : 9483518566

மின்னஞ்சல் : ramamoorthyciil@gmail.com

பதிவாளர்

உறுப்பினர்-செயலர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 113.

மின்னஞ்சல் : registrar@cict.in

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவன வளாகம்
40,100 அடி சாலை, தரமணி,
சென்னை 600113.
தொலைபேசி : 044 - 22540125
மின்னஞ்சல் : director@cict.in