கல்விக் குழு

உறுப்பினர்கள்

இயக்குநர்

இந்திய மொழிகளின் நடுவண் நிறுவனம்

மானசகங்கோத்திரி

மைசூர் – 570 006

இயக்குநர்

உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்

சென்னை – 600 113

துணைவேந்தர்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

தஞ்சாவூர் – 613 010

உறுப்பினர் செயலர்

திரு. அ. பழனிவேல்

இயக்குநர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை – 600 113

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவன வளாகம்
40,100 அடி சாலை, தரமணி,
சென்னை 600113.
தொலைபேசி : 044 - 22540125
மின்னஞ்சல் : director@cict.in